Está viendo:

Asgaia innovación

Participan:

CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA OSCOS-EO

CENTRO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ESE-ENTRECABOS

GRUPO DE DESARROLLO RURAL BAJO NALÓN

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DEL CABO PEÑAS

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRADO COMARCA DE LA SIDRA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL E INTEGRAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO NALÓN

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DEL CAMÍN REAL DE LA MESA

GRUPO DE DESARROLLO RURAL ALTO NARCEA MUNIELLOS

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL TERRAS DO DEZA

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMARCA DE ORDES

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS

<< volver